دفتر مرکزی :

تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان سرافراز، خیابان دوم، پلاک 4، طبقه اول - کدپستی : 15868-15515

تلفن:88737822-88540339(021) فکس:88540296(021)

کارخانه کاشان :55338071-2(031)

email: info@doreenkashan.com