Bentonite OCMA

Bentonite API

بنتونایت سدسازی - Bentonite for Dam construction

بنتونایت سدسازی قابل استفاده در دیوار آب بند سدها، ساخت بتن پلاستیک و ... میباشد. این بنتونایت با بهترین کیفیت و طبق استانداردهای تعریف شده از طرف مشتریان قابل تولید است.

بنتونایت حفر تونل - Bentonite for Tunnel boring

این نوع خاص از بنتونایت در آب بندی دیوار های تونل و عایق کاری و جلوگیری از ریزش دیواره ها مورد استفاده میباشد.

بنتونایت ریخته گری - Bentonite for Molding

بنتونایت به دلیل خواص نرم بودن، تورم پذیری و چسبندگی کاربردهای زیادی دارد، ماسه ریخته گری به تنهایی قابلیت چسبندگی ندارد و در موقع ریخته گری و یا قبل از آن از هم پاشیده می شود که برای جلوگیری از این مشکل مقدار 15% بنتونایت به ماسه ریخته گری اضافه می شود.

Bentonite for Molding - Premium grade

بنتونایت گندله سازی - Bentonite for Molding - Premium grade

از خاصیت چسبندگی بنتونایت برای گلوله کردن سنگ آهک کنستانتره استفاده می شود. برای این منظور بنتونایت را به صورت مرطوب با کنستانتره سنگ آهن مخلوط کرده و از روی صفحه مدور گردان عبور می دهند.