شرکت درین حفار اروند

این شرکت به منظور تهیه، ذخیره سازی و حمل مواد شیمیایی مورد نیاز صنایع حفاری نفت و گاز در شهر اهواز در زمینی به مساحت 45000 مترمربع احداث گردیده و مشغول فعالیت است. این مجموعه با بهره گیری از امکانات وسیع به شرح زیر وظیفه تامین مواد شیمیایی حفاری موردنیاز در 460 حلقه چاه نفت در مناطق نفت خیز جنوب و همچنین صادرات مواد گل حفاری را عهده دار می باشد.

20000مترمربع انبارهای مسقف جهت نگهداری مواد گل حفاری

تعداد 20 دستگاه تریلی، کامیون و کامیونت

1900 مترمربع پارکینگ ماشین های سبک و سنگین و تعمیرگاه

800 مترمربع سایت اداری و آموزشی

رستوران، مهمانسرا و استراحتگاه کارکنان و سایر امکانات رفاهی

3000 مترمربع فضای سبز

آزمایشگاه کنترل کیفی مواد شیمیایی و سیالات حفاری

نشانی :

اهواز، کوت عبدالله، پیچ خزامی، خیابان دانشکده نفت، بلوار درین

تلفن:35554840(061) فکس:35558544(061)